Berekening vloeistofstroom

Berekening vloeistof stroom

Wanneer we vloeistoffen door een leiding transporteren krijgen we te maken met de begrippen stroomsnelheid v en de volumestroomΦen met het doorstroomoppervlak A van de leiding.

Het verband tussen volumestroom, stroomsnelheid doorstroomoppervlak is: Φv=vxA

Voor het doorstroomoppervlak van de leiding kunnen we invullen ¼π2. De formule die het verband aangeeft tussen volumestroom en stroomsnelheid wordt dan: Φv=vx ¼πd2

Rekenvoorbeeld:
Door een ronde buis met een inwendige diameter van 5 cm stroomt water met een snelheid van 4 m/s. Bereken hoeveel water per seconde en per uur door deze leiding stroomt.

Oplossing:
Φv=vx ¼πd2
Φv= 4 m/s x ¼π x 0,052m2
Φv= 0,0079 m3/s
Dit vermenigvuldigt met 3600 s/uur levert de doorstroom hoeveelheid per uur:

Φv= 0,0079 m3/s x 3600 s/uur Φv= 28 m3/uur.


Op bovenstaande wijze kunnen we bijvoorbeeld ook de benodigde diameter van een leiding berekenen, wanneer de vereiste volumestroom en stroomsnelheid bekend zijn.

Heeft u een vraag?